• Wielkie antyfony adwentowe

Wielkie antyfony adwentowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przez cały czas naszego adwentowego oczekiwania rozbrzmiewają w naszych kościołach błagalne śpiewy, przyzywające przyjścia Pana. Ale im bliżej do chwili, kiedy Gwiazda Betlejemska zaświeci z całą mocą, tym bardziej liturgia oraz związane z nią śpiewy nabierają intensywności. Ostatnie godziny oczekiwania na spotkanie z Nowonarodzonym przyozdobione są w liturgii siedmioma szczególnymi antyfonami, które śpiewamy wraz z nieszporami adwentowymi od 17 grudnia aż do 23 grudnia; każdego dnia kolejną zwrotkę. 

Adwent zasadniczo skoncentrowany jest na przyjściu Chrystusa i właśnie ten czas zaprasza nas do przygotowania się na przyjście Jezusa i przyjęcia Chrystusa nie tylko w sam dzień święta Bożego Narodzenia, ale również w głębi naszej duszy, w życiu ludzi wokoło nas i różnych wydarzeniach tego czasu. Ważne jest bowiem to żarliwe oczekiwanie, bo nie znamy ani dnia ani godziny przyjścia Mesjasza.  Tak więc szczególnie ważne jest wejście w ten czas wyciszenia i oczekiwania z radością na przyjście Pana.

Przez całe wieki, w tym ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem, Kościół świętując oczekiwanie przyjścia Chrystusa w tajemnicy Wcielenia, Jego przyjścia jako Emmanuela, wołał w kolejne dni słowa radosnej modlitwy: "O Przyjdź". To wołanie, określane jako  "O Antyfony" było częścią Liturgii Godzin jako antyfony Magnificatu. Używając w nich wielu biblijnych tytułów Emmanuela, "O Antyfony" mówią nam za każdym razem coś wielkiego o Mesjaszu. Opierają się one na tekstach z Księgi proroka Izajasza i innych tekstach prorockich i są najbardziej znane jako wersety hymnu "O przyjdź, o przyjdź, Emmanuelu". Wybrzmiewają do dzisiaj śpiewem podczas modlitwy wieczornej w drugiej części adwentu, czyli od 17 grudnia do 23 grudnia.

Dla każdego z tytułów w "O Antyfonach" istnieją historyczne ilustracje i ornamenty. Antyfony te i towarzyszące im symbole w każdym wieku i języku przypominają nam o stałej obietnicy obecności Chrystusa i wzywają nas do życia w głębokiej nadziei. 

Wielkie Antyfony są uroczyście śpiewane w języku łacińskim w kościołach katedralnych i wspólnotach klasztornych. Pierwsze wzmianki o tych antyfonach pochodzą mniej więcej z VIII wieku, a impuls do ich powstania dał papież Grzegorz I Wielki. Nazywa się je antyfonami "O", gdyż w łacińskim oryginale wszystkie zaczynają się od tej litery alfabetu. Po niej następują w tekście starotestamentowe określenia oczekiwanego Mesjasza. Dziś już rzadko śpiewa się je w języku łacińskim. Warto jednak wiedzieć, że mają tak długą i bogatą historię, ale nade wszystko, że są wyrazem niecierpliwego i pełnego radości oczekiwania na Zbawiciela. Przyjrzyjmy się bliżej tym antyfonom ( w brzmieniu polskim) zwracając uwagę na zawarte w nich modlitewne treści.

Módlmy się antyfonami Każda z wielkich antyfon kończy się krótką modlitwą. Zobaczmy, że jest to autentyczna szkoła modlitwy. Możemy z tych zwięzłych słów wybrać najbardziej nam bliskie i uczynić z nich krótką modlitwę, która można powtarzać w ciągu dnia, stosownie do potrzeb chwili. Jest to pradawna metoda tzw. aktów strzelistych.

17 grudnia

Mądrości (Sapientia),
która z ust Bożych
wypływasz. Wszystko urządzasz,
zewsząd cel dobywasz Przybądź i naucz nas dróg
roztropności Wieczna mądrości.

Antyfona O Mądrości! prosi Chrystusa: Przyjdź i naucz nas dróg roztropności. To bardzo ważna prośba w najróżniejszych okolicznościach życia: przy podejmowaniu każdej decyzji, w nowych i niespodziewanych sytuacjach. Jest to modlitwa na każdą trudniejszą chwilę życia. Można połączyć ją z Broń nas od złego", wezwaniem z Ojcze Nasz.

18 grudnia

O Adonai! Wodzu Izraela, Coś go wybawił z rąk
nieprzyjaciela, Przybądź upadłym pod
ciężkim brzemieniem, Z silnym ramieniem!
Antyfona O Adonai, o Panie prosi Pana Jezusa: Przyjdź wyzwolić nas potężnym ramieniem. W Starym. Testamencie ramię oznacza dzidzielnego bojownika, a w Nowym Testamencie oznacza wyciągnięte ręce Piotra na krzyżu (por J 21, 18) i ramiona Pana Jezusa przybite do krzyża. W tej modlitwie prosimy o łaskę, wysłużoną męką śmiercią Pana Jezusa dla nas i dla naszego zbawienia.

19 grudnia

Korzeniu (Radix) Jesse!
Tyś chorągwią ludów, Zamilkną ludy na widok
Twych cudów, Przybądź i pospiesz, użal
się złej doli,
Wybaw z niewoli

Antyfona O Korzeniu Jessego mówi nie tylko o niewoli Izraelitów w Starym Testamencie i niewoli rzymskiej za czasów Jezusa, ale prosi o wyzwolenie z grzechu, bo cóż zda się wolność polityczna jeśli, trwamy w niewoli grzechu? Módlmy się o wyzwolenie z grzechu, pamiętając, że to nie Pan nasz zwleka z wyzwoleniem od grzechu, lecz my.

20 grudnia

Kluczu (Clavis) Dawidów!
Izraela Boże, Co Ty otworzysz nikt
zamknąć nie może! Przybądź, a wywiedź
mocą Twej prawicy, Więźniów z ciemnicy!

Antyfona O Kluczu Dawida mówi o uwięzieniu człowieka. Różne są formy tego uwięzienia, na przykład, uwięzienie przez nałóg. Stąd antyfona prosi o wyzbycie się z więzienia ciemnicy, czyli z nałogu moralnego, który prowadzić może do śmierci.

21 grudnia

O Wschodzie (Oriens)
ranny! Światło wiekuiste, Sprawiedliwości słońce
promieniste, Przybądź i oświeć
w ciemnościach siedzące, Nędznych tysiące!

Antyfona O Wschodzie dotyczy tych, którzy żyją bez nadziei i Boga na tym świecie. Antyfona prosi by wzeszło dla nich Słońce miłości i zbawczej sprawiedliwości, by uniknęli zagrożeniu przedwczesnej śmierci, a weszli w krąg Bożego światła i poznali ciepło miłości.

22 grudnia

Królu (Rex) narodów! Tyś
ich upragnieniem, Tyś jest węgielnym
jedności kamieniem, Przybądź, niech człowiek
przez Ciebie stworzony, Będzie zbawiony!

Antyfona O Królu narodów przypomina nam przez wspomnienie o Kamieniu węgielnym, który leży u podstaw jedności budowli, włącza nas - jako żywe kamienie - w jedną duchową budowlę Kościoła. Czyni nas uczestnikami kapłaństwa wiernych w Kościele zjednoczonym pod berłem Króla narodów, naszego Zbawiciela.

23 grudnia

Emmanuelu! Królu,
Prawodawco, Oczekiwanie narodów
i Zbawco. Przybądź i nasze
wysłuchaj wołanie, Boże, nasz Panie!

Antyfona O Emanuelu przypomina nam, że Emmanuel-Bóg z nami - nam towarzyszy od naszego narodzenia aż do spotkania z Bogiem w wieczności. Jest z nami przez łaskę uświęcającą, a jeśli zbłądzimy szuka nas aż znajdzie w sakramencie Pokuty i Pojednania. Antyfona jest wołaniem o nasze nawrócenie. Musimy stale się nawracać i korygować najmniejsze odchylenia, by się bronić przed doczesną i wieczną katastrofą.

Zauważmy, że czytając od tyłu pierwsze łacińskie litery wielkich antyfon, otrzymamy krótkie, siedmioliterowe zdanie (akrostych): Ero cras, co znaczy: Będę jutro. Trudno już dziś dojść do tego, czy to celowy zabieg anonimowego autora, czy też zwykły przypadek. Każda z nich zawiera ( w łacińskim brzmieniu) też słowo Veni - Przyjdź - krótkie błaganie o zbawienie ludzkości. Jedno jest pewne. Będę jutro to przepiękna, kryjąca się w antyfonach odpowiedź Pana Jezusa na zanoszone do Niego przez cały adwent wołanie: Marana tha - Przyjdź Panie Jezu.
Absolwent teologii i teologii duchowości, zawodowo zajmuje się również informatyką. Jego zainteresowaniem jest duchowość we współczesnym świecie, wpływ nowoczesnych mediów i ponowoczesnej kultury informatycznej na współczesną wiarę i kondycję duchową społeczeństwa w ponowoczesnym świecie i Kościele.

Jacek Zamarski


replikizegark.pl

home