Czytania

Słowo Boże na dzisiajCzytania liturgiczne z dniaTo Słowo jest też dla Ciebie

Czytania liturgiczne z dnia dzisiejszego oraz komentarz teologiczny do Ewangelii z dnia.

Zacznij od dzisiaj czytanierozumieniezastosowanie

To Słowo jest dla CiebieEwangelia to... 

prawdziwy power

Ewangelia jest...

 dla Ciebie

Ewangelia to... 

prawdziwy power

Czytaj Ewangelię 

każdego dnia

Ewangelia to.. 

prawdziwy power!

Ewangelia to 

prawdziwa petardaAt the Beach...śźćżąę.ł

"Bóg sie rodzi" Niech narodzi się w Twoim sercuJezus jest drogą do uwolnienia nas z grzechu i śmierci.Jezus przyszedł po to, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne.Nie bój się nawrócenia...Jezus czeka na Ciebie każdego dnia

Czytania dnia oraz komentarz do EwangeliiCzytania liturgiczne z dnia:

18 maja 2022 r.


Pierwsze czytanie:

Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 15,1-6)

W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: „Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego”. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

Psalm responsoryjny:

(Ps 122,1-2.4-5)

REFREN: Idźmy z radością na spotkanie Pana

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Aklamacja (J 15,4.5b)
Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

Ewangelia:

Ewangelia według świętego Jana (J 15,1-8)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.

Komentarz do Ewangelii:

Komentarz liturgiczny do Ewangelii dnia

Chrystus
zmartwychwstał. Alleluja!!![ Ewangelia ] Jezus mówi swoim słchaczom sam o sobie: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym". Greckie słowo użyte przez św. Jana oznacza słowo szlachetny krzew. Ja jestem szlachetnym krzewem winnym. Ważne jest, aby dokonać tego rozpoznania już na początku. Szlachetny krzew ma wydać szlachetne owoce, dlatego dzisiaj słyszymy słowa Jezusa, który doskonale rozumie każdy ogrodnik: "Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy" (J 15,2). Jesteśmy niczym te latorośle. One mają przynieść owoc szlachetny, owoc obfity, dlatego też gdy jesteśmy jak dzika gałązka, która nie przynosi owocu, ogrodnik wie, że ona ma być odcięta. Nie chodzi o to, aby tylko rosnąć, ale aby przynosić owoc. Obfity owoc.
Jesteśmy niczym te latorośle. One mają przynieść owoc szlachetny, owoc obfity, dlatego też gdy jesteśmy jak dzika gałązka, która nie przynosi owocu, ogrodnik wie, że ona ma być odcięta. Nie chodzi o to, aby tylko rosnąć, ale aby przynosić owoc. Obfity owoc. Słowo prawdziwy nabiera dzisiaj zasadniczego znaczenia. Często bowiem nie rozróżniamy tego, co jest prawdziwe. Przyzwyczailiśmy się dzisiaj do świata podróbek, świata falsyfikatów, które tylko naśladują prawdziwy produkt. Nie zwracamy uwagi na markę, ale zwracamy uwagę na cenę, na to, co jest tańsze, co nas mniej kosztuje, za co musimy mniej zapłacić. A Jezus dzisiaj mówi: JA JESTEM PRAWDZIWYM, SZLACHETNYM KRZEWEM WINNYM. Nie jestem żadną podróbką, falsyfikatem. Nie jestem fałszywym krzewem, ale prawdziwym. Wybierając mnie nie musisz się obawiać, nie musisz mieć wątpliwości.
Jezus chce, byś miał pewność, abyś nie miał wątpliwości. A widzimy, jak wielu ludzi dzisiaj nie szuka prawdziwego Jezusa, nie odnajdują w Jezusie prawdziwego Zbawiciela. Nie szukają prawdziwego Jezusa, ale biorą to, co podsuwa świat i często dają się oszukać. jeśli nie weźmiemy prawdziwego krzewu winnego, nie będziemy mieli prawdziwego owocu. Możemy mieć tylko jakąś podróbkę, coś, co z pozoru wygląda na prawdziwy owoc. Natomiast Jezus wskazuje nam dzisiaj na coś bardzo ważnego. Abyśmy nie dali się oszukać. Mówi Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a wielu szuka tych owoców zupełnie gdzie indziej. Dlaczego? Bo nie chcą zgodzić się na to, co Jezus mówi w dzisiejszej ewangelii:
"Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy."
Jeśli chcemy przynosić boże owoce konieczne jest, abyśmy trwali w Bogu. Trwać w Bogu jak latorośl w winnym krzewie. Tylko wtedy przyniesiemy owoce, jeśli będziemy trwali w Bogu.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, a więc nie chodzi o byle jaki owoc, ale o szlachetną winorośl i obfity plon. Chodzi o to, abyśmy przynieśli obfity plon, aby całe nasze życie obfitowało Bogiem.
Winny krzew, latorośle i ich owoce to doskonały obraz Kościoła, wspólnoty, rodziny. Troszczmy się, żeby żyć w Bogu, żeby być z Nim zjednoczonym. Najpierw musi być nasze zjednoczenie z Bogiem, a dopiero potem owoce wiary w życiu. Zjednoczenie przez modlitwę i czynienie miłości.
Odkryj swoje miejsce w Kościele.
Bóg pragnie, abyśmy byli wszczepieni w Jego miłość jak latorośl w winny krzew. Pragnie byśmy o tej miłości świadczyli, a nie od niej uciekali. Nasze chodzenie drogami bez Boga jest jak odcięta latorośl, która powoli usycha.
Dzisiejsza ewangelia to ewangelia trwania w Bogu. Trwać w Jezusie - to jest ta najlepsza droga,
bo bez Niego nic nie możemy uczynić.


Jacek Zamarski

Każdego dnia czytaj Pismo Świętedaj Bogu czas i duchowo wzrastajpoznawaj Boga każdego dniaabyś żył duchowo i się rozwijał

czytaj komentarz do Ewangeliinie za długiwyjaśnia treśćpomaga otworzyć sercezachęca do nawrócenia

Ora et labora - modlitwa i praca, ale modlitwa na pierwszym miejscuIle czasu dasz dzisiaj Bogu na modlitwę?Bóg oczekuje na Twoje nawrócenie, a czas znów ucieka...

Ciekawe słowo do zapamiętania

Szukaj Boga w całym Twoim życiu"Marana tha" - Przyjdź Panie JezuBóg daje nową szansę na odnalezienie Miłości

Szukaj czasu na codzienne spotkanie z BogiemModlitwa i cisza - prowadzi skutecznie do BogaSzatan jest bezbronny gdy trwasz przed BogiemNiech Twoja modlitwa przemienia Twoje serceRewelacja! Dzisiaj znowu masz czas dla Boga!

Szukaj czasu na modlitwę, czyli spotkanie z Bogiem

Szukaj czasu na codzienne spotkanie z Bogim na modlitwieCisza pomaga usłyszeć Słowo Boga. Walcz o nią.Ten czas to łaska od Boga. Wykorzystaj go

replikizegark.pl

home