Czytania

Słowo Boże na dzisiajCzytania liturgiczne z dniaTo Słowo jest też dla Ciebie

Czytania liturgiczne z dnia dzisiejszego oraz komentarz teologiczny do Ewangelii z dnia.

Zacznij od dzisiaj czytanierozumieniezastosowanie

To Słowo jest dla CiebieEwangelia to... 

prawdziwy power

Ewangelia jest...

 dla Ciebie

Ewangelia to... 

prawdziwy power

Czytaj Ewangelię 

każdego dnia

Ewangelia to.. 

prawdziwy power!

Ewangelia to 

prawdziwa petardaAt the Beach...śźćżąę.ł

"Bóg sie rodzi" Niech narodzi się w Twoim sercuJezus jest drogą do uwolnienia nas z grzechu i śmierci.Jezus przyszedł po to, abyś nie zginął, ale miał życie wieczne.Nie bój się nawrócenia...Jezus czeka na Ciebie każdego dnia

Czytania dnia oraz komentarz do EwangeliiCzytania liturgiczne z dnia:

08 czerwca 2023 r.


Pierwsze czytanie:

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 8, 2-3. 14b-16a)

Mojżesz powiedział do ludu: "Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu: czy strzeżesz Jego nakazu, czy też nie? Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie".

Psalm responsoryjny:

(Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20)

REFREN: Kościele święty, chwal swojego Pana

Chwal, Jeruzalem, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
Zsyła na ziemię swoje polecenia,
a szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów,
nie oznajmił im swoich wyroków.

Drugie czytanie:

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 10, 16-17)

Bracia: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Aklamacja (J 6, 51ab)
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Ewangelia:

Ewangelia według świętego Jana (J 6, 51-58)

Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata". Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: "Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?" Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki".

Komentarz do Ewangelii:

Czytania liturgiczne dnia (wg lekcjonarza)

Komentarz do Ewangelii[ Ewangelia ] Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wprowadza nas dzisiaj w szczególne spotkanie. Bóg odwiedza nas w naszym świecie, tam, gdzie żyjemy. Nie pozostaje w w świątyni, w tabernakulum, ale widzimy Go kroczącego po ulicach naszych miejscowości, miast i wsi. To wyjście ma ciekawą historię, bo już od XIII wI wieku, a konkretnie od 1245 roku, św. Juliana miała widzenie, w którym to jezus polecił ustanowienie święta ku czci Najświętszej Eucharystiiw czwartek po niedzieli uroczystości Świętej Trójcy. Św. Juliana zwróciła się z tym tematem do biskupa Liege i w 1246 roku właśnie w Liege odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.
Uroczystość Bożego Ciała została jednak ustanowiona później, w 1264 roku przez papieża Urbana IV, który po cudzie eucharystycznym w Bolsenie-Orvieto, ustanowił ją na terenia Rzymu. Wtedy to w małym włoskim miasteczku Bolsena, niedaleko Orvieto, ks.Piotr, który podczas sprawowania Eucharystii zaczął wątpić w obecność Jezusa po postacią chleba, zobaczył, jak z Hostii, którą uniósł do góry, zaczęła spływać krew na korporał na ołtarzu. Biskup polecił przenieść zakrwawiony korporał do katedry w Orvieto. Około 100 lat później, uroczystość ta zostaje na stałe włączona do głównych obchodów liturgicznych w Kościele.
Jezus obecny w Eucharystii pod postaciami chleba i wina budził jak widzimy już wiele wieków temu wątpliwości, ludzie nie potrafili z wiarą przeżyć tej prawdy. Wiele cudów Eucharystycznych potrwierdza ten fakt i dzisiaj, również w Polsce, cuda eucharystyczne potwierdzają tę wielką prawdę (np. cud w Sokółce).
Dla wielu jednak Eucharystia i obecność w niej Jezusa, obecność realna, a nie tylko symboliczna, jest problemem wiary. Tak więc procesja podczas uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest dla nas doskonałym czasem, aby światu, aby innym ludziom złożyć osobiste wyznanie wiary w Jezusa. Potrzeujemy dzisiaj świadków wiary, któzy odważnie staną w dzisiejszym nowoczesnym świecie ze świadectwe wiary w żywego Boga.

Może to, że tak wielu oddala się od Boga, może to, że rodzice nie wychowują dzieci w takiej właśnie atmosferze, jest owocem ich słabnącej wiary, ale i braku świadków, których spotykają w swoim środowisku. Środowisko życia Bogiem, to nie tylko teren świątyni, ale przede wszsytkim środowisko naszego codziennego życia: domu, szkoły, uczelni, pracy. Bóg nie jest wyobcowany i zamknięty w murach świątyni, ale wchodzi w nasze codzienne życie. Jaka jest twoja wiara w Boga, który żyje w twoim środowisku? Uroczystość ta wskazuje nam na Eucharystię, jako źródło naszego życia duchowego. To odkrywanie wciąż na nowo i świadczenie o mocy Eucharystii i potrzebie życia nią każdego dnia. To też źródło wielu łask, przez które Jezus prowadzi nas do zbawienia. Uroczystość Bożego Ciała to również doskonały czas na nasze świadecwto wobec świata i innych: podczas procesji przyznaję się do wiary w Jezusa pod postaciami chleba, araz wina, przyznaję się również do przynależności do Kościoła. To świadectwo jest dzisiaj takie ważne, tym bardziej, że coraz więcej osób przestaje w tą porawdę wierzyć.
Powierzchowna deklaracja bycia chrześcijaninem nic nie wnosi do mojego życia. Koni8eczna jest zywa wiara. Trzeba dzisiaj, aby dawać o tym świadectwo, świadectwo dla dorosłych, młodzieży i dzieci. To potrzeba tego czasu, w którym żyjemy, bo dzięki tobie, inni moga uwierzyć widząc twoją wiarę.
Bóg nieustannie kształtuje nas, a przez nas kształtuje też innych. Ludzie stają się coraz łatwiej obojętni na Boga i wchodzą na drogę pogaństwa. Bądź więc apostołem Jezusa, bądź więc apostołem Eucharystii!!!


Jacek Zamarski

Każdego dnia czytaj Pismo Świętedaj Bogu czas i duchowo wzrastajpoznawaj Boga każdego dniaabyś żył duchowo i się rozwijał

czytaj komentarz do Ewangeliinie za długiwyjaśnia treśćpomaga otworzyć sercezachęca do nawrócenia

Ora et labora - modlitwa i praca, ale modlitwa na pierwszym miejscuIle czasu dasz dzisiaj Bogu na modlitwę?Bóg oczekuje na Twoje nawrócenie, a czas znów ucieka...

Ciekawe słowo do zapamiętania

Szukaj Boga w całym Twoim życiu"Marana tha" - Przyjdź Panie JezuBóg daje nową szansę na odnalezienie Miłości

Szukaj czasu na codzienne spotkanie z BogiemModlitwa i cisza - prowadzi skutecznie do BogaSzatan jest bezbronny gdy trwasz przed BogiemNiech Twoja modlitwa przemienia Twoje serceRewelacja! Dzisiaj znowu masz czas dla Boga!

Szukaj czasu na modlitwę, czyli spotkanie z Bogiem

Szukaj czasu na codzienne spotkanie z Bogim na modlitwieCisza pomaga usłyszeć Słowo Boga. Walcz o nią.Ten czas to łaska od Boga. Wykorzystaj go

replikizegark.pl

home