• Triduum i zachwyt Bogiem, czyli Jezus jest Panem!
  • Triduum i zachwyt Bogiem, czyli Jezus jest Panem!

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wchodząc w Triduum Paschalne trzeba nam uświadomić sobie, że to zwieńczenie Wielkiego Postu jest jednocześnie wskazaniem nam na wielki dramat miłości, miłości, którą podjął Bóg dla każdego z nas. Miłości, w której Jezus, jako umiłowany Syn Ojca, jedyny Sprawiedliwy, został wydany za nasze grzechy na haniebną śmierć, aby życie każdego z nas uratować. Został wydany, niesprawiedliwie osądzony i nie uciekł spod krzyża.


  • Wielki Tydzień barometrem naszej wiary
  • Wielki Tydzień barometrem naszej wiary
  • Wielki Tydzień barometrem naszej wiary

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wielki Tydzień – to czas, kiedy potrzeba nam odkryć sens życia, spojrzeć w prawdzie na swoją wiarę. Tylko tak możemy odkryć wielkość Bożej miłości, której każdy z nas doświadcza. Chodzi więc nie tylko o porządki, ale spojrzenie z innej perspektywy na Miłość Boga. Boga, który właśnie przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie nadaje zupełnie nowy sens naszemu życiu.


  • Wielki Post – czas święty i uświęcający
  • Wielki Post – czas święty i uświęcający
  • Wielki Post – czas święty i uświęcający

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kolejny Wielki Post na horyzoncie. Dla mnie, ale też dla innych. Oczywiście jeśli będą chcieli przeżywać ten szczególny czas w Kościele. Czas, który jest bardzo bogaty, ale też nie należy do łatwych. Potrzeba bowiem każdemu stanąć w prawdzie przed samym sobą i Bogiem. Prawdzie, która nie zawsze jest wygodna, czy łatwa do przyjęcia. Bo czymże jest prawda?


  • Wielki Post to nie iluzja, lecz droga do Jezusa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przeżywamy Wielki Post i odkrywamy w naszym życiu, że ten czas stawia nam wymagania. Wiemy o tym, że  to Bóg stawia nam w tym czasie wymagania i poznajemy to, gdy czytamy Dekalog i słuchamy Słowa Boga. Po co nam jednak Bóg i ten Wielki Post??? Po co nam prorocy, którzy nawołują do nawrócenia, po co kapłani i rekolekcje, które wzywają nas do przemiany życia?


replikizegark.pl

home