• Co to jest oktawa Wielkanocy?
  • Co to jest oktawa Wielkanocy?

Co to jest oktawa Wielkanocy?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Cud Zmartwychwstania, który przeżywają wierzący chrześcijanie jest tak wielką rzeczywistością, że właściwie nie mieści się w jednym dniu, dlatego Kościół obchodzi Oktawę Wielkiej Nocy. Oznacza to, że bez przerwy, przez osiem dni powtarza bardzo uroczyście tę samą prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał. 

Alleluja Jezus żyje!!!
Czy wierzysz w zbawienie przez Jezusa?

Dni Oktawy Wielkanocy obchodzi się je jako uroczystości Pańskie, mają one więc charakter bardzo uroczysty. W Oktawie tej okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedna uroczystość, jako dzień najbardziej radosny. Dni oktawy Wielkanocy traktowane są jako uroczystości, tak więc osiem początkowych dni Okresu Wielkanocnego stanowią Oktawę Wielkanocy. Ważne dla wszystkich jest fakt, że obchodzi się je jako uroczystości Pańskie .

   Radość całego Kościoła z faktu, że Chrystus zmartwychwstał, jest tak wielka, że Kościół przedłuża ją na cały tydzień. Oktawa Zmartwychwstania jest obchodzona już od III wieku i jest ona najważniejszą, a jednocześnie najstarszą oktawą w liturgii Kościoła. Początkowo w czasie Oktawy odbywały się szczególnie uroczyste nabożeństwa i katechezy dla dorosłych ochrzczonych w Wielką Sobotę.

   Dawniej nowo ochrzczeni ubrani w białe szaty codziennie brali udział we Mszy świętej. W pierwszy dzień tygodnia stacja odbywa się u grobu św. Piotra, któremu Chrystus ukazał się jako pierwszemu z Apostołów. Ostatnim dniem oktawy jest Biała Niedziela, pełna nazwa tej niedzieli brzmi „niedziela po zdjęciu białych szat”. Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do Kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (w Wielką Sobotę).


 Radość całego Kościoła z faktu, że Chrystus zmartwychwstał, jest tak wielka, że Kościół przedłuża ją na cały tydzień.  Dni Oktawy Zmartwychwstania mają rangę uroczystości i podobnie jak wszystkie inne uroczystości znoszą wszelkie posty, także piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


Ze względu na na wielką rangę uroczystości Zmartwychwstania – najważniejszego święta w całym roku liturgicznym – oraz jego Oktawy, wszelkie inne uroczystości, które miałyby wypaść w tym czasie zgodnie z kalendarzem liturgicznym, są przesuwane na pierwszy dzień po zakończeniu Oktawy. W zależności od tego, kiedy wypadają Święta, może tak być w przypadku Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny czy uroczystości św. Wojciecha

   Gdy patrzymy w historię Kościoła, to widzimy, że przez wieki Kościół obchodził wiele oktaw różnych uroczystości. Spośród oktaw, które pozostały po reformie Piusa XII z roku 1955, ostatnia posoborowa reforma liturgii z roku 1969, pozostawiła tylko dwie: Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego oraz oktawę Narodzenia Pańskiego. Zniesiono trzecią bardzo starożytną i szczególnie ważną – oktawę uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

   Dni Oktawy Zmartwychwstania mają rangę uroczystości (odwołując się do terminologii tradycyjnej, jest to oktawa pierwszej klasy) i podobnie jak wszystkie inne uroczystości znoszą wszelkie posty, także piątkową wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dla porównania dni oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego mające tylko rangę święta (oktawa drugiej klasy) nie znoszą postów oraz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

   Tak więc w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek. Czytane teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego.

Należy podkreślić, że radość tych dni jest tak wielka, że podejmowanie w tym czasie jakichkolwiek postów i wyrzeczeń jest poważnym nietaktem względem kościelnej tożsamości. Istotą bowiem jest wielka radość z faktu, że Chrystus Zmartwychwstał. 


Należy podkreślić, że radość tych dni jest tak wielka, że podejmowanie w tym czasie jakichkolwiek postów i wyrzeczeń jest poważnym nietaktem względem kościelnej tożsamości. Istotą bowiem jest wielka radość z faktu, że Chrystus Zmartwychwstał, a nie podejmowanie postu w intencji, która zawsze jest mniej ważna niż zmartwychwstanie Jezusa.

Alleluja - Jezus żyje! Niedzielę kończącą Oktawę Wielkanocy przez wieki nazywano Niedzielą Białą lub Przewodnią. W diecezjach polskich od 1997 r., a w całym Kościele od roku 2003 niedziela ta jest obchodzona jako uroczystość Miłosierdzia Bożego. Pragnienie, by ta niedziela była poświęcona Bożemu Miłosierdziu, wyraził sam Chrystus w objawieniach prywatnych skierowanych do św. Faustyny.

            Należy również zauważyć, że Ewangelia odczytywana w tym dniu wskazuje zarówno na ukazanie się Chrystusa w dniu Zmartwychwstania, jak i tydzień później – właśnie ósmego dnia od Wielkanocy, łączy cały uroczysty obchód Święta Zmartwychwstania.

            Odkryjmy więc przez tę Oktawę na nowo głębię Świąt Paschalnych i przeżyjmy z wielkim namaszczeniem Oktawę Wielkanocy wielbiąc Boga w tych wielkich dziełach, których możemy doświadczać przez cud Zmartwychwstania Pańskiego.
Absolwent teologii i teologii duchowości, zawodowo zajmuje się również informatyką. Jego zainteresowaniem jest wpływ nowoczesnych mediów i ponowoczesnej kultury informatycznej na współczesną wiarę i kondycję duchową społeczeństwa. w ponowoczesnym świecie i Kościele.

Jacek Zamarski

replikizegark.pl

home