• Wielkanoc to najważniejsze święta w roku

Wielkanoc to najważniejsze święta w roku

Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Okres Wielkanocy wprowadza nas w szczególną atmosferę świętowania. Świętowania czasu, który jest dla chrześcijan najważniejszym czasem w roku kościelnym. Święta Wielkiej Nocy wyrażają bowiem radość ze zmartwychwstania Jezusa. Są zatem nie tylko ukoronowaniem całej ziemskiej misji Zbawiciela, ale zapraszają każdego z nas do jakiegoś głębszego zastanowienia się nad całą naszą drogą życia.


Zmartwychwstanie Jezusa daje nam nowe życie 

Zmartwychwstanie jest nie tylko zwieńczeniem całego czasu nauczania Jezusa, Jego świadectwa, trudu, oraz całego ziemskiego czasu posługiwania. Ten czas kładzie przed każdym z nas pytanie o sens mojego życia, o wartość jego przeżycia. Jest to szczególnie ważne i aktualne w czasach w których przyszło nam żyć.

Święta Paschalne (Wielkanocne) to najważniejsze i największe święta chrześcijańskie. Nie ma ważniejszych świąt niż ten czas wielkiej radości ze zmartwychwstania Jezusa. Święta Paschalne prowadzą nas właśnie do przeżywania radości zmartwychwstania. A zmartwychwstanie jest radością nowego życia. Życia, które daje nam Chrystus żyjący na wieki.


Wielkanoc wskazuje zawsze na zwycięstwo Jezusa nad grzechem i szatanem. 


Powodem do szczególnej radości jest fakt, że w tych dniach na nowo doświadczamy ogromu Bożego miłosierdzia, które najpełniej objawiło się światu właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. To właśnie w te święta Jezus Chrystus, nasz zmartwychwstały Pan staje pośród nas i mówi, podobnie jak kiedyś do Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku: „Pokój wam”, „Nie lękajcie się”, „Ja jestem”. Aby przekonać nas że to On, pokazuje swoje ręce i bok, abyśmy nie byli niedowiarkami, jak Tomasz, który chciał za wszelką  cenę dotknąć, aby uwierzyć. Te święta paschalne to radosne spotkanie, ze zmartwychwstałym Jezusem, o którym Księga Apokalipsy mówi: „Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1,18). To właśnie ten Jezus, któremu tylko przez wiarę mogę powiedzieć: „Pan mój i Bóg mój”.

Spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem odkrywa nowy sens naszego życia. Czy jednak ten czas będzie początkiem mojej nowej drogi?


Czy zmartwychwstanie Jezusa wnosi coś nowego do mojego życia, czy jest tylko chwilowym przeżywaniem kolejnego święta? Podejmijmy radość świętowania, bowiem stajemy  przed najważniejszą treścią naszego życia i określaniem swojego miejsca na życiowej drodze świętości, którą kroczył Jezus. Ta refleksja, to nic innego jak przyznanie się przed Nim kim jestem dzisiaj i gdzie zmierzam, jakie są moje pragnienia oraz moje ideały. Taka postawa jest nie tylko stanięciem w prawdzie przed Bogiem, ale podjęciem na nowo drogi, którą chcę kroczyć. 

W słowach psalmisty: „Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!” (Ps 118,24 ) doskonale oddany jest charakter Wielkiej Nocy. Takim właśnie dniem jest Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Dla każdego ucznia i wyznawcy Chrystusa jest to najważniejszy powód do radości. Mój Pan, mój Mistrz żyje! Zmartwychwstanie Jezusa jest najważniejszym świętowaniem Kościoła, jest też dla wszystkich początkiem Nowego Życia. Św. Paweł apostoł pisał do Koryntian: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara”(1 Kor 15,14).

Od niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czeka nas czas  50 dni radosnego świętowania. Ten czas wielkiej radości, obchodzony jest jako jeden dzień świąteczny, jako „wielka niedziela”. Ta prawda o Zmartwychwstaniu - największa i najradośniejsza powinna stać się osobistym przeżyciem każdego chrześcijanina. Cały grzech świata został pokonany, moja wina odkupiona, zostałem obdarowany Nowym Życiem. Nabrało ono zupełnie nowego sensu, zupełnie nowej treści. W tym przeżyciu pomocna jest liturgia, zwłaszcza niedzieli, z których każda jest powtórzeniem Wielkanocy (stąd nazwy II, III itd. Niedziela Wielkanocy).   

Zakończony okres Wielkiego Postu był zaproszeniem każdego z nas do nawrócenia, do rzeczywistej przemiany życia, odrzucenia zła, a wybrania Jezusa. Wielkanoc wskazuje zawsze na całkowite i rzeczywiste zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i szatanem. Zmartwychwstały Jezus mówi dzisiaj: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). Ja jestem prawdą o twoim życiu, Ja jestem życiem, nie pozostałem umarły, ale żyję, żyję dla ciebie, abyś mógł żyć moją miłością. Żyję, aby uczynić cię wolnym. To Ja pokonałem wszelką śmierć i tę twoją też. Daję ci Nowe Życie zanurzone w Mojej miłości.

Niech trwa w nas wielkanocne Alleluja, ponieważ Jezus dał nam nowe życie, przyszedł do nas jako wypełnienie obietnicy Ojca, aby nikt z nas nie uległ zatraceniu, właśnie Jego zmartwychwstanie nadało sens całemu naszemu życiu, stając się najważniejszym świętem w całym roku. Trwajmy więc z niewzruszoną radością w tym najważniejszym świętowaniu w roku.
Absolwent teologii i teologii duchowości, zawodowo zajmuje się również informatyką. Jego zainteresowaniem jest duchowość we współczesnym świecie, wpływ nowoczesnych mediów i ponowoczesnej kultury informatycznej na współczesną wiarę i kondycję duchową społeczeństwa w ponowoczesnym świecie i Kościele.

Jacek Zamarski

replikizegark.pl

home